حرفه

بازیگر

معتبرترین کارهای وی

10

محل تولد

تهران

لقب

ساعد سهیلی

محبوب ترین فیلم های وی

بازیگر